Uke til forsvar for det palestinske folket

We hereby, publish the unofficial translation of the ICL call in Norwegian:

IKF-oppfordring om uke til forsvar for det palestinske folket

Den militære og politiske offensiven initiert 7. oktober i år av Palestinas nasjonale motstandsfront er en hendelse som markerer en ny fase i den lange og heroiske kampen til et folk ulikt noen annen. Gjennom alle tiårene siden Nakba, har de vist for verden at historiens progressive krefter, med tillit til egne krefter og massene, ved bestemt å bruke geværets makt og alle komplementære kampformer, ikke kan bekjempes, uansett om fienden er væpna fra topp til tå med de uhyrligste våpen og maskiner for ødeleggelse og død. Det er et tegn som fullt ut bekrefter at vi har gått inn i en ny periode med revolusjoner og alle slags kriger som vil røre opp kloden mer og mer.

Alt som fant sted før, etter 7. Oktober og fram til nå viser at det ikke finnes noen annen vei for folket i Palestina enn å holde fast på den væpna kampen for nasjonal frigjøring for å bekjempe den Sionistiske invasjonsmakta og imperialismen, hovedsakelig Yankeeimperialismen, som dominerer den. Oppgaven til kommunister, revolusjonære, progressive og folk generelt er å utvikle og styrke enda ytterligere verdens antiimperialistiske bevegelse til støtte for dem.

Vi fordømmer den forkastelige rollen til Yankeeimperialismen, Tysk imperialisme, Fransk imperialisme, og andre, som verner, fasiliteter og fremmer det pågående folkemordet gjennom hykleriet sitt, med sitt simple og falske «forsvar av menneskerettigheter». De er sanne krigsforbrytere og uten deres politiske, økonomiske, og militære støtte, blir staten Israel det den burde bli, et vondt minne i folks sinn. Sionistene er de som massakrerer Palestinas folk, men Washington, Berlin, og Paris trekker i trådene.

Vi fordømmer også medvirkningen til de reaksjonære Arabiske regimene som nok en gang viser at, tilt ross for deres billige demagogi, akkurat som imperialiststatene Kina og Russland, er i hemmelig overenskomst med Sionistene and handler med blodet til Palestinas masser ut fra sine egne interesser. Vi fordømmer forræderklikken til Abbas og banthustanistregimet deres (et Bantustan var et område satt av til svarte av det Sørafrikanske regimet som del av Apartheid, vår merknad), lakeitjenere for imperialistene og Sionistene, disses renkespill ble definitivt sprengt i tusen biter med offensiven den 7. oktober.

Som kommunister, som Marxist-Leninist-Maoister, vet vi svært godt at folkets masser i Palestina bare kan vinne en stat som samsvarer med de sanne interessene deres med folkekrig under ledelse av Palestinas Kommunistiske Parti. Men dette Palestinas Kommunistiske Parti vil ikke bli født ut av intellektuelles tankekonstruksjoner, men midt i krigens flammer. Dette er grunnen til at oppgaven er å støtte kameratene i Palestina, som står midt i væpna kamp, med alle slags skarpe aksjoner.

Vi oppfordrer alle partier og organisasjoner, kommunister og revolusjonære, det internasjonale proletariatet og verdens folk om å styrke aksjonene til støtte for det palestinske folkets kamp, til å gå framover i å bygge og utvikle en kraftfull verdensomspennende antiimperialistisk bevegelse. Vi, Internasjonalt Kommunistisk Forbund forplikter oss til ikke å spare på kreftene i denne virksomheten og oppfordrer alle til å slutte seg til oss i oppfyllelsen av dette målet.

Som følge av dens viktighet og dens tvingende nødvendighet, slutter Internasjonalt Kommunistisk Forbund seg til kampanjen for å støtte den palestinske kampen på initiativ fra Indias Kommunistiske Parti (Maoistene) i uka fra 2. til 8. desember.

Lenge leve den heroiske nasjonale motstanden til det palestinske folket!

Ned med imperialisme og sionisme!

Utvikle og styrk verdens antiimperialistiske bevegelse!

Previous post Convocatória para semana de defesa do povo da Palestina
Next post Portuguese Translation of the Poster by the ICL for the Campaign to celebrate 130 years of Chairman Mao