Finnish: 1st of May statement of the ICL

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Vappu 2023:

ALAS IMPERIALISMI!

ELÄKÖÖN KANSAINVÄLINEN KOMMUNISTIEN LIITTO!

Nälkä. Hillitön kurjuus ja köyhyys. Ryöstösodat. Hurja sensuuri ja repressio niitä vastaan, jotka uskaltavat protestoida. Moraalinen ja älyllinen rappeutuminen, rappio ja mädäntyneisyys. Ympäristötuho. Luettelo imperialistisen maailmanjärjestelmän aiheuttamista vitsauksista on loputon, koska se ei ole mitään muuta kuin taantumusta kautta koko linjan. Tämä järjestelmä on yhteensopimaton ihmiskunnan edistyksen kanssa, se on tullut päätepisteeseensä, se on lakaistava pois ja sen löyhkäävä ruumis täytyy pelkistää tuhkaksi aseellisen vallankumouksen roviolla, jotta tämä rutto ei enää koskaan palaa korventamaan Maapalloa. Ja niin se on oleva.

Imperialistit ovat syvässä yleiskriisissä, ja he yrittävät lykätä hukkumistaan lisäämällä työväenluokan ja kansan riistoa ja sortoa sekä tavoittelemalla ryöstösaaliin, sorrettujen maiden, uudelleenjakoa, valmistellen imperialistista maailmansotaa, jota he eivät kuitenkaan halua vielä päästää valloilleen. Opportunismi ja revisionismi, jotka pitävät tehtävänään häiriön ja sekaannuksen kylvämistä joukkojen keskuuteen punaisen naamion takaa, sekä kasvavat ääritaantumukselliset ja fasistiset puolueet ja hallitukset, jotka lupaavat ratkaista kriisin “rautanyrkillä”; nämä ovat ilmausta imperialistisen järjestyksen syvästä poliittisesta kriisistä. Maailmantilanne on monimutkainen, kaikki perusristiriidat kärjistyvät, erityisesti ristiriita imperialismin ja sorrettujen kansojen ja kansakuntien välillä. Kaaos kasvaa päivä päivältä, maailmassa on suurta sekasortoa. Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa, vallankumouksen myrskykeskuksissa, sekä myöskin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, joukot taistelevat ja tekevät vastarintaa kovassa taistelussa puolustaakseen oikeuksiaan, kyntömaitaan, taantumuksellisia toimia vastaan, he kaatavat hallituksia ja kohtaavat julmaa repressiota vuodattaen anteliaasti vertaan. Tilanne on suurenmoinen, ja perspektiivi on säihkyvä. Kaaoksesta ja sekasorrosta uusi järjestys on nouseva. Kansainvälinen proletariaatti tulee johtamaan sorrettuja kansoja ja kansakuntia demokraattisissa ja sosialistisissa vallankumouksissa, pystyttäen proletariaatin diktatuurin koko Maapallolle. Kulttuurivallankumouksilla marssimme liekehtivän punaisten, sirpillä ja vasaralla koristeltujen lippujen alla lopulliseen päämääräämme, luokattomaan yhteiskuntaan, jossa ei ole valtioita eikä armeijoita, ei sortoa eikä riistoa, kommunismiin.

Perustajamme Marx ja Engels opettivat meille, että taistelussa vallasta, organisaatio on tärkein ase. Sen vuoksi he perustivat Kommunistisen Puolueen, proletariaatin poliittisen puolueen, jonka tavoitteena on vallan valtaaminen vallankumouksellisella väkivallalla, johtaen luokkaa tiellä kommunismiin. Lenin antoi meille uudentyyppisen puolueen – organisoidun etujoukon –, antaen muodon perustajien vaatimukselle puolueesta, joka olisi “erillinen ja vastakkainen” kaikille omistavien luokkien puolueille, proletaarinen sotakone. Puheenjohtaja Mao antoi meille mestarillisen käsityksen vallankumouksen välineiden keskinäissuhteista: Kommunistinen Puolue, vallankumouksellinen kansanarmeija sen ehdottoman johdon alla ja yhteisrintama vallankumouksellisten luokkien rintamana proletariaatin hegemonian alla pohjaten työläisten ja talonpoikien liittoon.

Maailman kommunistit – aseistautuneina ideologiallamme, marxismi-leninismi-maoismilla, jossa maoismi muodostaa uuden, kolmannen ja korkeamman asteen, täsmälleen siten kuin puheenjohtaja Gonzalo sen määritteli, tänään, kuten eilen ja huomennakin, korkeimmalla optimismilla ja murtumattomalla uskolla – taistelevat rekonstituoidakseen Kommunistiset Puolueet, jotka väärien johtajien revisionistinen petos on tuhonnut, sekä niiden konstituoimiseksi siellä, missä niitä ei ole koskaan ennen ollut. Meidän suuri punainen myrskylyhtymme ovat ne Kommunistiset Puolueet, jotka proletaarisen maailmanvallankumouksen tulen eturivissä pitävät korkealla kansansodan soihtua Perussa, Turkissa, Intiassa ja Filippiineillä. Ilman Kommunistista Puoluetta emme voi johtaa luokkaa ja kansaa tekemään vallankumousta. Käyttäen puoluetta, joka soveltaa ideologiaamme luovalla tavalla konkreettisiin oloihin, joissa me kehitymme, käyttäen vallankumouksellista väkivaltaa, käyttäen kansansotaa, me voimme uudistaa maailman perinpohjaisesti, tuhoten vanhan ja mädäntyneen ja, pääasiassa, rakentaen uuden, elinvoimaisen ja voimakkaan. Käyttäen mieltä, joka on aseistettu maoismilla, käyttäen asetta kädessä Kommunistisen Puolueen johdon alla, proletariaatti tulee saavuttamaan historiallisen tehtävänsä toimia haudankaivajana porvaristolle ja sen myötä byrokraattikapitalisteille ja feodaalilakeijoille.

Tämä on se, mikä on tehtävä. Olkoon se vastarinnan mailla eteläisessä Meksikossa tai Ranskan kapinallisilla kaduilla. Olkoon se Nepalissa kansansodan tielle palaamiseksi tai olkoon se Yhdysvalloissa iskun antamiseksi jenkki-imperialismille sen omista sisälmyksistä käsin, olkoon se Ukrainan taistelukentillä venäläisen imperialistisen hyökkäyksen kukistamiseksi tai olkoon se sosialismin restauroimiseksi Kiinassa. On välttämätöntä taistella maoismin lipun alla imperialismia, revisionismia ja maailman taantumusta vastaan palvellen maailmanvallankumousta, jotta vallankumous ilmenisi yhä voimakkaammin pääasiallisena poliittisena ja historiallisena tendenssinä, joka se on. Tuo on se, mikä vastaa pääristiriitaa yhtäältä imperialismin ja toisaalta sorrettujen kansakuntien välillä, johtuen joukkojen painosta maailmanvallankumouksessa, sillä tänään yli 70 % maailman väestöstä elää sorretuissa kansakunnissa ja tästä valtavan suuresta joukosta suuri enemmistö koostuu talonpoikaistosta.

Tuo on täsmälleen se syy, miksi me, viisitoista marxilais-leniniläis-maolaista puoluetta ja järjestöä, neljästätoista maasta, olemme viime vuonna muodostaneet Kansainvälisen Kommunistien Liiton (KKL). Tällä kansainvälisen proletariaatin uudella järjestöllä me olemme tehneet hyvin tärkeän ja merkittävän harppauksen taistelussa Kommunistisen Internationaalin rekonstituoimiseksi. Me olemme alkaneet voittaa kansainvälisen kommunistisen liikkeen hajaannustilaa, yhdistyen lujasti maoismin alle, taistellen revisionismia vastaan päävaarana.

KKL:n perustaminen on tulos pitkästä ja monimutkaisesta prosessista, joka kesti yli neljä vuosikymmentä. Se ei lopeta maailman kommunistien yhtenäisyyden puolesta käytävän taistelun prosessia, paljon puuttuu yhä tämän saavuttamisesta. Kaikki marxilais-leniniläis-maolaiset puolueet ja järjestöt, jotka haluavat työskennellä yhtenäisyyden eikä hajaannuksen puolesta, jotka jakavat tavoitteemme kohottaa korkealle, puolustaa ja soveltaa maoismia, taistella revisionismia vastaan ja palvella proletaarista maailmanvallankumousta, ovat kutsuttuja liittymään yhteen tehtävämme kanssa. KKL on kansainvälisen proletariaatin ja kaikkien imperialismin riistämien ja sortamien taisteluväline. Se on proletaarisen internationalismin, kommunismin hengen, aineellista ilmausta. Se sallii meidän, kaikkien maiden kommunistien ja vallankumouksellisten, alkaa jälleen edetä yhtenä maailmanarmeijana.

Tällä vuodella on erityistä merkitystä kommunisteille. Nimittäin me juhlimme 130 vuotta puheenjohtaja Maon syntymästä. Tänä vuonna KKL:llä ja maailman kaikilla kommunisteilla on velvollisuus kehittää laajennettua kampanjaa puheenjohtaja Maon 130:nnen syntymäpäivän johdosta, levittäen massiivisesti hänen teoreettista ja käytännöllistä työtään laajojen joukkojen keskuuteen. Tuon vuoksi me kutsumme kaikkia kommunisteja, proletariaattia ja maailman sorrettuja kansoja juhlistamaan hänen suurta ja elävintä perintöään, kohottaen marxismi-leninismi-maoismin lipun korkeimmalle huipulleen, lakaisemaan pois imperialismin ja taantumuksen maan päältä taistelussa kuolemaan asti revisionismia ja kaikkea opportunismia vastaan.

Kansainvälisessä kehyksessä, jota leimaa vallankumouksellinen tilanne kasvavassa kehityksessä, keskellä imperialismin uppoamisen kiihtynyttä prosessia, me olemme hyvissä olosuhteissa. Tänä vappuna me marssimme iloisesti, uhmaten kaikkia haasteita ehdottomalla päättäväisyydellä murskata vanhan yhteiskunnan muurit, tietän, että se on tuomittu kaikkoamaan Kommunististen Puolueiden johtamien joukkojen voimasta. Me tiedämme, että uskaltaa taistella on yhtä kuin uskaltaa voittaa. Näin ollen, toverit, kuten hymnimme sanoo, tää on viimeinen taisto, rintamaamme yhtykää.

ELÄKÖÖN VAPPU!

YHDISTYKÄÄ MAOISMIN ALLE!

KAIKKIEN MAIDEN PROLETAARIT, LIITTYKÄÄ YHTEEN!

Kansainvälinen Kommunistien Liitto

Vappu 2023

Previous post Turkish: The 1st of May statement of the ICL
Next post Swedish: The 1st of May statement of the ICL