CHỦ NGHĨA MAO MUÔN NĂM!

Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!

CHỦ NGHĨA MAO MUÔN NĂM!

Liên đoàn Cộng sản Quốc tế kêu gọi những người cộng sản và các nhà cách mạng tất cả các nước tham gia chiến dịch kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Mao Chủ tịch. Ngày 26 tháng 12 sắp tới, “Người cầm lái vĩ đại” sẽ tròn 130 tuổi và chúng tôi muốn ngày lễ kỷ niệm này trở thành một ngày lễ kỷ niệm đặc biệt và lẫy lừng với hệ thống lý luận và thực tiễn bất hủ của Người. Mao Chủ tịch đã phát triển hệ tư tưởng của giai cấp vô sản lên một giai đoạn mới, giai đoạn thứ ba và cao hơn, đó là chủ nghĩa Mao, do đó chúng tôi nhận thấy điều quan trọng nhất là: ở khắp nơi trên thế giới, ngọn cờ của chủ nghĩa Mác – Lênin – Mao đang được giương cao và trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất của cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của giai cấp vô sản quốc tế và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới chống lại chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa xét lại và bọn phản động quốc tế.


Hệ tư tưởng của giai cấp vô sản quốc tế ra đời trong thời đại đấu tranh giai cấp, bước đầu là chủ nghĩa Mác, sau đó là chủ nghĩa Mác – Lênin và cuối cùng là chủ nghĩa Mác – Lênin – Mao, ba bước tiến trong sự phát triển của nó mà ngày nay, trải qua 175 năm kể từ khi “Tuyên ngôn của đảng cộng sản” ra đời, vẫn đang tiếp tục phát triển trong công cuộc đấu tranh của giai cấp chúng ta và các dân tộc bị áp bức, trong cuộc đấu tranh hai đường lối dữ dội và đơm hoa kết quả giữa các đảng cộng sản nói riêng và phong trào cộng sản quốc tế nói chung, nhằm giải quyết những vấn đề mới mà phong trào cách mạng ở các nước và cách mạng vô sản quốc tế đang phải đối mặt. Phong trào cách mạng vô sản đã rèn giũa những lãnh tụ vĩ đại như Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Stalin và Mao Trạch Đông, cũng như tạo ra ba bước nhảy vọt vĩ đại, tiêu biểu là Mác, Lê-nin và Mao Trạch Đông, những người đã mang đến cho chúng ta chủ nghĩa Mác – Lênin – Mao bất khả chiến bại của ngày hôm nay.


Cuộc đấu tranh để công nhận chủ nghĩa Mao trong phong trào cộng sản quốc tế đã phát triển vượt bậc kể từ khi Đảng Cộng sản Peru, dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Gonzalo khởi xướng phong trào này từ đầu thập niên 1980, với những cột mốc quan trọng như Phong trào Cộng sản quốc tế (RIM) tuyên bố áp dụng chủ nghĩa Mao vào năm 1993, và sau này, tất cả các chính đảng đang lãnh đạo chiến tranh nhân dân trong bối cảnh hiện nay, và không còn nghi ngờ gì nữa, với niềm vui lớn lao, chúng tôi tuyên bố rằng chủ nghĩa Mao đã trở thành tư tưởng bá quyền trong phong trào cộng sản quốc tế. Cuộc đấu tranh phải được tiếp tục, một mặt để thống nhất hoàn toàn về định nghĩa của chủ nghĩa Mao, cũng như giành được những gì chưa đạt được trong phong trào cộng sản quốc tế, chứng minh rằng để trở thành một người Mác-xít, bạn phải là một người Mácxít – Lêninnít – Maoxít. Về vấn đề này, chúng ta không chỉ quan tâm đến các đảng và các phong trào đang hoạt động tích cực trong phong trào cộng sản quốc tế, mà còn phải quan tâm đến nguyện vọng của hàng triệu người cộng sản và các nhà cách mạng ở những quốc gia chưa có chính đảng hoặc phong trào, hoặc tồn tại nhưng rất yếu, chẳng hạn như Trung Quốc, trong việc hỗ trợ đấu tranh về mặt tư tưởng chính trị và mặt tổ chức nhằm tái lập đảng cộng sản dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mao.


Trên toàn thế giới, chúng ta phải đẩy mạnh nghiên cứu một cách sinh động hệ thống lý luận và thực tiễn của Mao Chủ tịch, người đã phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin ở cả ba bộ phận: kinh tế chính trị Mácxít, triết học Mácxít và chủ nghĩa xã hội khoa học.


Mao Chủ tịch đã phát triển học thuyết của chủ nghĩa Mác về vấn đề nhà nước, xác định rằng ở tất cả các nước đang bị áp bức, cuộc cách mạng tư sản kiểu mới dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản, cuộc cách mạng dân chủ trong thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản phải được tiến hành, và khi cách mạng dân chủ đạt đến giai đoạn đỉnh cao, với việc giành được chính quyền trên toàn quốc, cách mạng xã hội chủ nghĩa phải được khởi xướng mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào – những lý luận này trong hệ tư tưởng của chúng ta phải được hiểu rõ hơn. Việc nghiên cứu kĩ càng về chủ nghĩa tư bản quan liêu chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn trong việc khắc phục những quan niệm sai lầm, không hiểu đúng bản chất của quan hệ bóc lột nửa phong kiến ở các quốc gia bị áp bức, nhầm lẫn giữa hình thức và bản chất, sau đó là phủ nhận chế độ nô dịch bán thuộc địa – cuối cùng là phủ nhận sự tồn tại của chủ nghĩa đế quốc.


Chúng ta phải nghiên cứu sâu hơn về sự phát triển của ý thức giai cấp, xây dựng Đảng và học thuyết ba vũ khí của Mao Chủ tịch, cách Người chứng minh học thuyết bạo lực cách mạng như một học thuyết phổ quát không có ngoại lệ, cách Người phát triển lý luận về sự nối tiếp của đấu tranh giai cấp trong chủ nghĩa xã hội, quá trình khôi phục và phản khôi phục cần thiết để giai cấp vô sản có thể nắm giữ quyền lực một cách dứt khoát trong nền chuyên chính vô sản, nếu xét về giải pháp có tầm lớn lao và quan trọng nhất, Đại Cách mạng văn hóa vô sản là một giai đoạn tiếp nối của cách mạng xã hội chủ nghĩa dưới nền chuyên chính vô sản.


Vấn đề chúng ta phải chú ý nhất khi nghiên cứu công trình lý luận của Mao Chủ tịch là những đóng góp của Người cho triết học Mác-xít, trong đó Người đã phát triển hạt nhân cốt lõi của phép biện chứng và xác định quy luật mâu thuẫn là quy luật nền tảng duy nhất. Chúng ta phải ngày càng hiểu rõ hơn những đóng góp của Người trong việc phát triển lý luận Mác-xít và học hỏi cách ông vận dụng quy luật mâu thuẫn trong chính trị một cách xuất sắc, đưa triết học đến với quần chúng học hỏi và phát triển những tấm gương sáng của các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác.


Với tư cách là những học trò xuất sắc của hệ thống lý luận và thực tiễn của Mao Chủ tịch, chúng ta phải phấn đấu gấp đôi để truyền bá những lời dạy của Người, tư tưởng Mác – Lênin – Mao ra toàn thế giới. Cuộc đấu tranh tư tưởng của chúng ta phải được tiến hành mạnh mẽ hơn nữa để đánh bại cuộc tấn công tư tưởng của bọn đế quốc, xét lại và bè lũ tay sai phản động của bọn chúng. Chân lý cách mạng vô sản của chủ nghĩa Mao phải đốt cháy hệ tư tưởng suy đồi, ăn bám và siêu hình của chủ nghĩa đế quốc đã tiêm nhiễm vào tâm trí nhân dân và gieo rắc sự bi quan, tuyệt vọng và sự đầu hàng dân tộc và giai cấp. Chủ nghĩa Mác – Lênin – Mao đại diện cho tư tưởng mới, mạnh mẽ và là con đường để chúng ta tìm ra hướng giải quyết cho mọi vấn đề nóng bỏng của thời đại chúng ta. Chúng ta phải tăng cường phát triển và tăng cường cổ động, tuyên truyền để tiếp cận hàng triệu, hàng triệu người đang khao khát con đường hành động này. Truyền bá chủ nghĩa Mao là mang lại ánh sáng trong bóng tối, là truyền bá niềm tin vào sự bất khả chiến bại trong hành động của chúng ta, mục tiêu lớn nhất trong mọi mục tiêu, sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản quốc tế là thiết lập chủ nghĩa cộng sản, giải phóng nhân loại khỏi áp bức và bóc lột.


Điều này đòi hỏi phải có một cuộc đấu tranh mạnh mẽ, không khoan nhượng để chống lại chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa cơ hội dưới mọi hình thức. Để chống lại mầm mống độc hại của đường lối đầu hàng của bọn cơ hội hữu khuynh ở Peru, đường lối đầu hàng dân tộc – giai cấp của Prachanda, đường lối sô vanh – đế quốc của Avakian, không thể bỏ qua. Tuy nhiên, cần phải phát triển cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại của bọn đế quốc xã hội Trung Hoa, những kẻ với quyền lực của mình, đang tìm cách đẩy mạnh “Tư tưởng Tập Cận Bình”. Tên khốn Đặng, giống như Hoàng đế Trung Quốc, cùng bè lũ chó săn của hắn, đã phát động một cuộc tấn công ý thức hệ, kết hợp với mọi phương thức đàn áp thể hiện bản chất phát xít, nhằm chống lại những người cộng sản Trung Quốc đang nỗ lực tái lập đảng của Mao Chủ tịch, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẻ vang. Chiến dịch xét lại này sẽ không suy yếu mà còn được đẩy mạnh hơn, vì bọn xét lại đang cảm nhận được sự rung chuyển long trời lở đất của cuộc đấu tranh ngày càng lớn của giai cấp vô sản và nhân dân Trung Quốc, những người nhận thức được sự cần thiết của việc quay lại đường lối chiến tranh nhân dân để giành lại quyền lực, phản công và tái lập nền chuyên chính vô sản. Những người cộng sản trên toàn thế giới, những người Mácxít – Lêninnít – Maoxít, không thể bỏ qua thực tế này và phải lao vào chiến đấu, đánh bại âm mưu của bọn xét lại.


Tất cả những việc này chỉ có thể được thực hiện nếu chúng ta vận dụng, sáng tạo chủ nghĩa Mao vào những điều kiện cụ thể của mọi cuộc cách mạng, phải hiểu rằng không thể tách rời khỏi cách mạng vô sản quốc tế và phục vụ cho sự phát triển của nó. Áp dụng chủ nghĩa Mác – Lênin – Mao có nghĩa là giải quyết những vấn đề mà những người cộng sản đang đấu tranh cho việc tái lập đảng mà họ phải đối mặt, xét đến thời điểm và điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia. Nó có nghĩa là giải quyết cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh hai đường lối, những đường lối đúng đắn về tư tưởng, tổ chức Đảng và quân sự cho cách mạng với tính chất dân chủ và xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện cho việc tái lập đảng cộng sản và các phong trào xã hội chủ nghĩa, tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng càng sớm càng tốt. Áp dụng, sáng tạo chủ nghĩa Mao là một việc cần thiết để đưa các cuộc chiến tranh nhân dân đang diễn ra lên một tầm cao mới, giải quyết những vấn đề mới mà mọi tiến trình cách mạng chắc chắn sẽ gặp phải trên con đường giành chính quyền trên toàn quốc.


Mao Chủ tịch đã dạy chúng ta rằng không có gì là khó khăn trên đời này, nếu dám vươn đến tầm cao, hãy tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người với tinh thần này. Các đảng và tổ chức thanh niên của Liên đoàn Cộng sản quốc tế sẽ phát triển ở tất cả các quốc gia nơi chúng ta hoạt động và nỗ lực truyền bá nó càng nhiều càng tốt. Chúng tôi mời các đảng và phong trào Mácxít – Lêninnít – Maoxít tham gia cùng chúng tôi và đảm nhiệm các nhiệm vụ chung mà chúng tôi đã vạch ra. Chúng ta hãy táo bạo, tăng cường coi chủ nghĩa Mao là chỉ thị và đường lối duy nhất của cách mạng vô sản quốc tế!


Muôn năm ngày đại lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Mao Chủ tịch!

Chủ nghĩa Mao muôn năm!

Hãy chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Mao Chủ tịch bằng cách giương cao, bảo vệ và áp dụng ngọn cờ của chủ nghĩa Mao trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa xét lại và bọn phản động quốc tế, phát triển cách mạng vô sản quốc tế!
Đoàn kết dưới chủ nghĩa Mao!

Tháng 8 năm 2023 – Liên đoàn Cộng sản quốc tế

Previous post LENGE LEVE MAOISMEN!
Next post Translation of the Call of the ICL “Long live Maoism!” into various languages