Filistin Ulusal Kurtuluş Mücadelesine Güçlü Destek

Hereby we publish the statement of the Anti-Imperialist League in Turkish:

Biz, Anti-Emperyalist Birlik için Hazırlık Komisyonu olarak, Filistin halkının silahlı anti-emperyalist mücadelesine sınırsız destek verdiğimizi ilan ediyoruz. İsrail Siyonist Devleti’ni ve onu destekleyen emperyalistleri, soykırım ve savaş suçlusu olarak kınadığımızı belirtiyoruz ve bu suçlar için sorumlu tutulmaları gerektiğine inanıyoruz.

7 Ekim günü Filistin Ulusal Cephesi’nin taktik karşı saldırı eylemlerini haklı bir savaş olarak kabul ediyoruz. Bu eylemler, 75 yıldan daha uzun süredir devam eden askeri işgal ve sömürgeleşme karşısında gerçekleştirilen eylemlerdir. Filistin ulusal kurtuluş mücadelesi İçinde bulunduğumuz çağda en uzun süreli ulusal kurtuluş mücadelesi olma özelliğine sahiptir. Sınırsız mücadele azmi ve cesaretiyle “dünyanın en etkili ordusu” olduğunu iddia edenlere karşı kahramanca karşı koyan, meydan okuyan ve yenilgiler yaşatan, dünya halklarına ilham veren, Filistin halkının yanında olduğumuzu belirtiyoruz.

Emperyalist işgal ve saldırıya karşı mücadelenin, ezilen halklar tarafından kullanılan tüm gerekli araçlarla yürütülmesi gerektiği anti-emperyalist ilkesini destekliyoruz ve kurtuluş yolunun sonuna kadar sürdürülen silahlı anti-emperyalist mücadele olduğunu teyit ediyoruz. “Barış anlaşmaları” ve emperyalizm ve uşakları tarafından teşvik edilen uzlaşmayı reddediyoruz.

Emperyalistlerin, gerici ideologların ve emperyalist kitle iletişim araçlarının, Filistin Direnişi’ni uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlamalarını ve İsrail’in Filistin halkına karşı yaptığı tüm insanlık suçlarını ve soykırımı alaycı bir şekilde örtbas etmelerini ve haklı çıkarmalarını mahkum ediyoruz. Unutuyorlar ki, kendi emperyalist “uluslararası hukuklarında”, tüm mücadele yöntemleri ve biçimleri, bir sömürge saldırısına karşı adil olarak kabul edilmektedir.

Filistin halkının kahraman halk kitlelerini, cesur ve kararlı bir örnek olarak selamlıyoruz. Filistin halkı, ulusal kurtuluş için canlarını veriyor ve ortak bir amaç için olağanüstü fedakarlıklarla mücadele ediyor. Siyonistlerin ve emperyalistlerin ulusal cepheyi bölmelerine izin vermediler: çocuklar, yaşlılar, kadınlar, gençler ve erkekler, ulusal kurtuluş için omuz omuza savaşıyor. Bugün, onların mücadelesi, anti-emperyalist duyguyu uyandıran devrimci bir gerçektir. Büyük bir devrimci örnek olarak Gazze’ye bakıyoruz. Filistin direnecek, Filistin başarılı olacak!

Anti-Emperyalist Birlik’in inşası için her türlü etkili desteği vermeye çalışacağımızı teyit ediyoruz, çünkü bu mücadele Dünya Proleter Devrimi’nin bir parçasıdır.

Yaşasın Filistin Ulusal Direnişinin Kahramanca Mücadelesi!

Anti-Emperyalist Birlik İnşası Hazırlık Komisyonu

İmzalar:

Halkın Hizmetinde Öğrenci Hareketi – MESP (Kolombiya)

Halkın Kadın Hareketi – MFP (Kolombiya)

Kızıl Çekiç Öğrenci Hareketi (Kolombiya)

Halkın Akımı – Kızıl Güneş (Meksika)

Halkın Mücadelelerini Savunma Cephesi (Ekvador)

Partizan (Türkiye)

Albacete Devrimci Komitesi (İspanya)

Yeni Brezilya Destek Komitesi (İspanya)

Anti-Emperyalist Birlik (Finlandiya)

Kızıl Bayrak Dergisi (Norveç)

Kızıl Cephe (Norveç)

Halkın Haklarını Savunmak İçin Devrimci Cephe – FRDDP (Brezilya)

Devrimci Halkın Öğrenci Hareketi – MEPR (Brezilya)

Kızıl Birlik – Devrimci Gençlik Ligi (Brezilya)

Halkın Kadın Hareketi – MFP (Brezilya)

Yoksul Köylü Birliği – LCP (Brezilya)

İşçi Birliği (Brezilya)

Halkın Devrimci Cephesi (Şili)

Peru Halk Hareketi – MPP (Peru)

Sınıf Duruşu Dergisi (Almanya)

Halkın Demokratik Hakları İçin Eylem – ADRV (Avusturya)

Anti-Emperyalist Hareket (Fransa)

Prairie Fire (İsveç)

Anti-Emperyalist Kolektif (Danimarka)

Previous post More actions for the birth of Chairman Gonzalo
Next post 70 murdered by Israel in an air strike to a refugee camp – intense fighting continues