ENTERNASYONAL KOMÜNİST BİRLİK (EKB)’İN “PARTİ VE DEVRİM ŞEHİTLERİNİ ANMA HAFTASI” İÇİN TKP/ML’YE MESAJI

Tüm ülkelerin proleterleri, birleşin!

Sevgili yoldaşlar,

Bu yıl Parti ve Devrim Şehitleri Anma Haftası’nın 45. yıldönümü. Türkiye’deki proleter öncü TKP/ML, Şubat 1978’deki 1. Konferansı’nda, partinin ve devrimin şehit savaşçılarını onurlandırmak ve anmak için her yıl “Şehitler Haftası” düzenlemeye karar verdi. Bu önemli 45. Şehitler Haftası vesilesiyle, bu hafta boyunca emperyalizme karşı -proleter dünya devrimi için- mücadele ederek kahraman şehitleri onurlandıran herkese sağlam proleter-enternasyonalist selamlarımızı gönderiyoruz. Şehitleri anmak için yapılan etkinlikler, şehit düşen yoldaşların mezar ziyaretleri, Türkiye’de Demokratik Halk Devrimi’nin yolunu kanları ve canlarıyla açan yoldaşlarımızın üzerimizdeki ağırlığını gösteriyor.

Şehitler Haftası bu yıl, dünya proleter devriminin büyük ustası V.I.Lenin’in ölümünün 100. yıldönümü ile eş zamanlı gerçekleşiyor. Dünya çapındaki komünistlerin bu büyük öğretmeni, proletaryanın bilimsel ideolojisini yeni ve daha yüksek bir düzeye çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda, hayatını tamamen tarihin son sınıfının hizmetine vermenin ne anlama geldiğinin de büyük bir örneğini oluşturmuştur. V. I. Lenin’in öğretileri bugün Marksizm-Leninizm-Maoizm’in vazgeçilmez bir parçası olarak sıkı bir şekilde benimsenmeli ve uygulanmalıdır.

TKP/ML’nin önderlik ettiği Türkiye’deki Halk Savaşı şehitleri, emperyalizme karşı zafere, sömürü ve zulüm düzeninin yenilgisine götürecek tüm yasaları somutlaştırmaktadır. Nubar yoldaş gibi Halk Savaşının önderlerinin mücadele kararlılığı, sınıf düşmanlarının terörle, bombalarla ve en iğrenç şiddetle bile devrimi söndüremeyeceğinin kanıtıdır. Rosa gibi verili sistemi reddederek gerillaya katılan yoldaşlar, emperyalizme karşı mücadelenin revizyonizme ve tasfiyeciliğe karşı mücadeleyle el ele yürütülmesi gerektiğinin örnekleridir. Nubar ve Rosa’nın yanı sıra Türkiye Halk Savaşı’nın diğer ölümsüz kahramanlarının yaşamlarında İbrahim Kaypakkaya’nın yolu gerçekleşmiş ve devam etmiştir. İbrahim Kaypakkaya’nın öğretilerinden yola çıkarak, Komünist Parti’nin önderliğini kendi dönemlerinde en çok somutlaştıran TKP/ML’nin üç ölümsüz genel sekreteri Süleyman Cihan, Kazım Çelik ve Mehmet Demirdağ’ı saygıyla anıyoruz. Enternasyonal Komünist Birlik, Şehitler Haftası’nın “Devrim şehitleri ölümsüzdür” çağrısına katılır ve onlar gibi kahramanları saflarında barındırmaktan duyduğu derin gururu ifade eder.

Yoldaşlar, komünistleri, devrimcileri ve tüm anti-emperyalist güçleri Şehitler Haftası’na katılmaya çağırıyoruz. Bu haftalarda ve aylarda emperyalizme ağır darbeler indiren Filistin kurtuluş mücadelesinin korkusuz savaşçıları gibi emperyalizme karşı mücadelede canlarını veren tüm halk kahramanlarını hatırlayın. En ileri ideoloji olan Marksizm-Leninizm-Maoizm’i somutlaştıran ve sonsuza dek uluslararası proletaryanın kalbinde yer alacak olan Halk Savaşı savaşçılarının ideallerini yüksekte tutun.

Parti ve Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

Ölümsüzlüğünün Yüzüncü Yılında Büyük Lenin’in Öğretilerini Marksizm-Leninizm-Maoizmin Vazgeçilmez Bir Parçası Olarak Daha Güçlü Bir Şekilde Ele Alın!

Yaşasın TKP/ML ve Önderliğindeki TİKKO ve TMLGB!

Yaşasın Proleter Dünya Devrimi!

ENTERNASYONAL KOMÜNİST BİRLİK

Ocak 2024

Previous post ICL: Message of salutes to the Week of the Martyrs
Next post IKB: Grußbotschaft zur Woche der Märtyrer