Niech żyje niezwyciężona walka zbrojna narodowego oporu narodu Palestyńskiego!

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Niech żyje niezwyciężona walka zbrojna narodowego oporu narodu Palestyńskiego!

My, marksiści-leniniści-maoiści zrzeszeni w Międzynarodowej Lidze Komunistycznej – ICL, manifestujemy nasze pełne i obfite poparcie dla heroicznych działań, które zostały przeprowadzone przeciwko syjonistycznemu państwu Izrael przez Palestyński Ruch Oporu Narodowego. Potępiamy wszystkie działania syjonistycznego państwa Izrael z głęboką klasową nienawiścią i przysięgamy, że przelana krew narodu Palestyńskiego nie pozostanie bez kary. Polityczna władza wzrasta z lufy pistoletu!

W swoim głębokim ogólnym kryzysie rozkładu imperializm zwiększa swój ucisk i wyzysk wobec narodów, ludów i uciskanych mas świata. Imperializm jest kolosem o glinianych nogach i musi zostać zmieciony z powierzchni ziemi przez Światową Rewolucję Proletariacką i musi zostać rzucony na pastwę historii. Imperializm i wszyscy reakcjoniści to tygrysy z papieru!

Niezwyciężona walka zbrojna Palestyńskiego Oporu Narodowego jest ostrą włócznią wbitą w imperialistyczną bestię, która swoim przykładem inspiruje i wzywa proletariat i uciskane ludy świata do walki i oporu. Ani cała dzikość, ani terror państwa Izrael nie będą w stanie powstrzymać jego heroicznego oporu, ale raczej zwiększą gniew narodów świata, które powstaną, by walczyć z nimi, aż do pogrzebania ich w morzu. Odważ się walczyć, odważ się zwyciężyć!

Międzynarodowa Liga Komunistyczna, z pilnością i siłą, wzywa wszystkie partie i organizacje komunistyczne, organizacje demokratyczne i rewolucyjne, do podjęcia wielkiej kampanii wsparcia i solidarności ze zbrojną walką narodowego oporu narodu Palestyńskiego, poprzez szeroką mobilizację mas w jego obronie, oraz do przeprowadzenia zdecydowanych działań przeciwko dyplomatycznym, handlowym i innym reprezentacjom państwa Izrael i Jankeskiego imperializmu.

Bunt jest prawem!

Proletariusze, uciskane ludy i narody świata, zjednoczcie się i walczcie z imperializmem i wszystkimi jego sługusami!

Śmierć najeźdźcy! Niech żyje zbrojna walka narodowego oporu narodu Palestyńskiego!

Precz z imperialistyczną wojną! Niech żyją walki narodowowyzwoleńcze!

Międzynarodowa Liga Komunistyczna – ICL
8 Pażdziernika 2023r.

Previous post Да здравствует непобедимая вооруженная борьба национального сопротивления палестинского народа!
Next post Viva l’invincibile lotta armata della resistenza nazionale del popolo palestinese!