Trăiască invincibila luptă armată a rezistenței naționale a poporului palestinian!

We hereby publish an unofficial translation of the latest ICL document, we found here:

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Trăiască invincibila luptă armată a rezistenței naționale a poporului palestinian!

Noi, comuniștii marxist-leninist-maoiști uniți în Liga Comunistă Internațională – ICL, ne manifestăm sprijinul deplin și fără rezerve față de acțiunile eroice care au fost întreprinse împotriva statului sionist Israel de către Rezistența Națională Palestiniană. Condamnăm toate acțiunile statului sionist Israel cu ură de clasă profundă și jurăm că sângele vărsat al poporului palestinian nu va rămâne nerăzbunat. Puterea crește din țeava armei!

În criza sa generală profundă de descompunere, imperialismul își sporește opresiunea și exploatarea împotriva națiunilor, popoarelor și maselor oprimate ale lumii. Imperialismul este un colos cu picioare de lut și trebuie măturat de pe fața pământului de Revoluția Proletară Mondială și trebuie aruncat în lada de gunoi a istoriei. Imperialismul și toți reacționarii sunt tigri de hârtie!

Invincibila luptă armată a Rezistenței Naționale Palestiniene este o suliță ascuțită înfiptă în fiara imperialistă care, cu exemplul ei, inspiră și cheamă proletariatul și popoarele asuprite ale lumii să lupte și să reziste. Nici ferocitatea, nici teroarea statului Israel nu va putea opri rezistența sa eroică, ci mai degrabă va spori din ce în ce mai mult mânia popoarelor lumii, care se vor ridica să îl combată până îl vor îngropa în mare. Îndrăzniți să luptați, îndrăzniți să învingeți!

Liga Comunistă Internațională, cu urgență și cu putere, cheamă toate partidele și organizațiile comuniste, organizațiile democratice și revoluționare, să dea startul unei mari campanii de sprijin și solidaritate față de lupta armată dusă de rezistență națională a poporului palestinian, prin mobilizarea pe scară largă a maselor în apărarea sa, desfășurând acțiuni puternice împotriva reprezentanțelor diplomatice, comerciale și de altă natură ale statului Israel și ale imperialismului american.

Este corect să te revolți!

Proletari, popoare și națiuni asuprite ale lumii, uniți-vă și combateți imperialismul și toți lacheii lui!

Moarte invadatorului! Trăiască lupta armată a rezistenței naționale a poporului palestinian!

Jos războiul imperialist! Trăiască luptele de eliberare națională!

Liga Comunistă Internațională – ICL
8 octombrie 2023

Previous post Manipur: general strikes and new attack against the house of a minister
Next post New Translations of the ICL document on Palestine