IKF-opfordring til ugen til forsvar for det palæstinensiske folk

Proletarer i alle lande, foren jer!

IKF-opfordring til ugen til forsvar for det palæstinensiske folk

Den militære og politiske offensiv, som Palæstinas Nationale Modstandsfront indledte den 7. oktober i år, er en begivenhed, der markerer en ny fase i et folks lange og heroiske kamp som intet andet. I alle de årtier, der er gået siden Nakba, har de vist verden, at historiens progressive kræfter, der stoler på deres egne styrker og på masserne, og som beslutsomt bruger geværets magt og alle komplementære kampformer, ikke kan besejres, uanset om fjenden er bevæbnet fra top til tå med de mest uhyrlige våben og maskiner til ødelæggelse og død. Det er et tegn, der til fulde bekræfter, at vi er trådt ind i en ny periode med revolutioner og krige af alle slags, som vil røre mere og mere op i verden.

Alt, hvad der er sket før og efter den 7. oktober og indtil nu, viser, at der ikke er nogen anden vej for det palæstinensiske folk end at fortsætte den væbnede kamp for national befrielse for at besejre den zionistiske indtrænger og imperialismen, hovedsageligt yankee-imperialismen, som dominerer den. Kommunisternes, de revolutionæres, de progressives og folkets opgave generelt er at udvikle og styrke den antiimperialistiske verdensbevægelse endnu mere til støtte for dem.

Vi fordømmer den ondsindede rolle, som yankee-imperialismen, den tyske imperialisme, den franske imperialisme og andre spiller, som beskytter, letter og fremmer det igangværende folkemord gennem deres hykleri, med deres grove og falske »forsvar for menneskerettigheder«. De er sande krigsforbrydere, og uden deres politiske, økonomiske og militære støtte vil staten Israel blive, hvad den burde være, et ondt minde i folks bevidsthed. Zionisterne er dem, der massakrerer det palæstinensiske folk, men dukkeførerne sidder i Washington, Berlin og Paris.

Vi fordømmer også de reaktionære arabiske regimers medskyld, som endnu en gang viser, at de på trods af deres billige demagogi, ligesom de imperialistiske stater Kina og Rusland, samarbejder med zionisterne og handler med de palæstinensiske massers blod for deres egne interessers skyld. Vi fordømmer Abbas’ klike af forrædere og deres banthustanistiske regime, imperialisternes og zionisternes lakajtjenere, hvis intriger definitivt blev sprængt i tusind stykker med offensiven den 7. oktober.

Som kommunister, som marxister-leninister-maoister, ved vi udmærket, at folkemasserne i Palæstina kun kan erobre en stat, der svarer til deres sande interesser, med folkekrig under ledelse af Palæstinas Kommunistiske Parti. Men dette Palæstinas Kommunistiske Parti vil ikke blive født ud af intellektuelles konstruktioner, men midt i krigens flammer. Derfor er opgaven at støtte vores kammerater i Palæstina, som er midt i den væbnede kamp, med skarpe aktioner af enhver art.

Vi opfordrer alle Partier og Organisationer, kommunister og revolutionære, det internationale proletariat og verdens folk til at styrke aktionerne til støtte for det palæstinensiske folks kamp, til at gøre fremskridt i opbygningen og udviklingen af en magtfuld antiimperialistisk verdensbevægelse. Vi, Internationalt Kommunistisk Forbund, forpligter os til ikke at spare på kræfterne i dette foretagende og opfordrer alle til at slutte sig til os i opfyldelsen af dette mål.

På grund af vigtigheden og den presserende nødvendighed tilslutter Internationalt Kommunistisk Forbund sig kampagnen til støtte for den palæstinensiske kamp, som Indiens Kommunistiske Parti (Maoist) har indkaldt til i ugen fra den 2. til den 8. december.

Leve det palæstinensiske folks heltemodige nationale modstand!

Ned med imperialismen og zionismen!

Udvikl og styrk den antiimperialistiske verdensbevægelse!

Internationalt Kommunistisk Forbund
November 2023

Previous post Campaign Against State Repression (CASR) Condemns the Arrest of Kashmiri Students Under Draconian UAPA Law!
Next post Proletari di tutti i paesi, unitevi! Appello della LCI per la settimana di difesa del popolo palestinese