More translations of the 1st of May statement of the ICL

The 1st of May statement of the ICL is now also available in Turkish, Finnish, Swedish and Danish.

”Açlık. Yaygın sefalet ve yoksulluk. Yağma savaşları. Şiddetli sansür ve protesto etmeye cesaret edenlerin bastırılması. Ahlaki ve entelektüel bozulma, çöküş ve çürüme. Çevresel yıkım. Ölmekte olan emperyalist dünya sisteminin bize getirdiği kötülüklerin listesi sonsuzdur. Çünkü bu sistem baştan sona gericilikten başka bir şey değildir. Bu sistem insanlığın ilerlemesiyle bağdaşmamaktadır. Süpürülüp atılmalı ve kokuşmuş cesedi silahlı devrimin kudretli ateşiyle küle dönüştürülmelidir ki bu bela bir daha asla dünyaya eziyet etmesin. Ve öyle de olacak.”

Continue reading

“Nälkä. Hillitön kurjuus ja köyhyys. Ryöstösodat. Hurja sensuuri ja repressio niitä vastaan, jotka uskaltavat protestoida. Moraalinen ja älyllinen rappeutuminen, rappio ja mädäntyneisyys. Ympäristötuho. Luettelo imperialistisen maailmanjärjestelmän aiheuttamista vitsauksista on loputon, koska se ei ole mitään muuta kuin taantumusta kautta koko linjan. Tämä järjestelmä on yhteensopimaton ihmiskunnan edistyksen kanssa, se on tullut päätepisteeseensä, se on lakaistava pois ja sen löyhkäävä ruumis täytyy pelkistää tuhkaksi aseellisen vallankumouksen roviolla, jotta tämä rutto ei enää koskaan palaa korventamaan Maapalloa. Ja niin se on oleva.”

Continue reading

“Hunger. Gränslös misär och fattigdom. Utplundringskrig. Intensiv censur och repression mot de som vågar protestera. Moraliskt och intellektuellt förfall, dekadens och förruttnelse. Miljöns förstörelse. Listan över de illdåd som det döede imperialistiska världssystemet utsätter oss för är ändlös, för att det är inget mindre än reaktion längs hela linjen. Systemet är helt inkompatibelt med mänsklighetens framsteg, det är vid sitt slut, och det måste svepas bort, likväl som dess stinkande lik måste reduceras till aska i den väpnade revolutionens bål. Så denna pest aldrig kan återkomma för att plåga jorden. Så kommer det bli.”

Continue reading

“Sult. Udbredt elendighed og fattigdom. Plyndringskrige. Hård censur og undertrykkelse af dem, der vover at protestere. Moralsk og intellektuel degeneration, dekadence og råddenskab. Ødelæggelse af miljøet. Listen over den ondskab, som det døende imperialistiske verdenssystem bringer os, er uendelig lang, for det er intet andet end reaktion på hele linjen. Dette system er uforeneligt med menneskehedens fremskridt, det er ved at være slut, det skal fejes væk og dets stinkende lig reduceres til aske af den væbnede revolutions mægtige bål, så denne pest aldrig kommer tilbage for at pine jorden. Og sådan vil det blive.”

Continue reading

Previous post Danish: The 1st of May statement of the ICL
Next post First of May activities all over the world